För att förbättra din upplevelse på Albrekts guld använder vi cookies. Läs mer

ETIK I LEVERANTÖRSKEDJAN


Bra arbetsvillkor hos våra leverantörer med minsta möjliga miljöpåverkan i produktion och transporter är nyckelfrågor för oss och av stort intresse i vår organisation. Vi tror det här förhållningssättet bidrar till att bygga ett, ur social- och miljösynpunkt, mer hållbart samhälle.

Företaget har arbetat med CSR frågor sedan ett 30-tal år och vi lägger tid och resurser på att utveckla detta arbete med våra leverantörer.

FÖLJ OSS
NYHETSBREV

Skriv in din e-postadress för att ta del av vårt nyhetsbrev där du får senaste nytt och erbjudanden