Etik i leverantörskedjan

Etik i leverantörskedjan

Bra arbetsvillkor hos våra leverantörer med minsta möjliga miljöpåverkan i produktion och transporter är nyckelfrågor för oss och av stort intresse i vår organisation. Vi tror det här förhållningssättet bidrar till att bygga ett, ur social- och miljösynpunkt, mer hållbart samhälle. Vi vill därför ta tillfället i akt och berätta om hur vårt arbete med dessa viktiga frågor ser ut idag och vad vi har för planer framöver.

Företaget har arbetat med CSR frågor sedan ett 30-tal år och vi lägger tid och resurser på att utveckla detta arbete med våra leverantörer. Som ett steg i processen beslöt vi därför att gå med i organisationen BSCI (Business Social Compliance Initiative) år 2007. BSCI hjälper och stöttar företag i deras arbete att med att skapa en etisk leverantörskedja, bl.a. genom att erbjuda sina deltagare en rad aktiviteter och verktyg. Från 2010 har vi satsat ytterligare genom att avsätta mer personella resurser på dessa frågor.

Vill du läsa om vårt arbete med BSCI?
Vill du läsa om konfliktdiamanter?