Varukorg

Din varukorg är tom

Du har inga favoriter ännu.

INTEGRITETSPOLICY


Iduna värnar om din personliga integritet när du använder dig av våra tjänster. Iduna driver guldsmedskedjorna ”Guldfynd”, ”Albrekts Guld” och ”Hallbergs Guld” och ansvarar för all hantering av dina personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter. Den uppdateras vid behov så var noga med att alltid kontrollera vad som gäller på vår hemsida.


Denna integritetspolicy gäller endast för onlinetjänster och för medlemsklubbarna Guldfynd, Albrekts Guld och Hallbergs Guld. För respektive klubb gäller utöver denna integritetspolicy även separata medlemsvillkor.


Ändringar i integritetspolicyn

Policyn uppdateras vid behov, var noga med att alltid kontrollera vad som gäller på vår hemsida. Den senaste versionen av policyn publiceras här.


Senast uppdaterad 2024-05-15.


PERSONUPPGIFTER

VEM ANSVARAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

Iduna AB (org.nr. 556060-9058) äger butikerna under varumärkena "Guldfynd", "Albrekts Guld" samt "Hallbergs Guld", nedan kallat "Iduna". Iduna har en gemensam IT-struktur där all hantering av personuppgifter sker och allt hanteras centralt av Idunas personal. Iduna är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som beskrivs nedan, såvida inte annat anges.


VAR LAGRAS UPPGIFTERNA?

De personuppgifter som samlas in om dig kommer att behandlas och lagras inom EU/EES. Vi kan komma att överföra personuppgifter till tredje part i enlighet med vad vi skriver under ”Vem har tillgång till dina personuppgifter” inom ramen för de ändamål som anges nedan. Vi lämnar däremot inte ut några personuppgifter till tredje part om inte detta är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet.


VILKA PERSONUPPGIFTER ANVÄNDS?

Vi samlar in och behandlar personuppgifter som du själv lämnar till oss; namn, adress, personnummer, mobilnummer, e-post samt information om hur du vill bli kontaktad (via e-post och/eller sms/telefon). Vi samlar även in information kring dina köp, köpta varor, pris, datum och butik/webb, returer och eventuell kontakt med kundtjänst samt om du deltar i ett evenemang, tävling eller liknande.


Vi lagrar även personuppgifter som du lämnar i samband med försäljning av guld, samt i samband med verkstads- och försäkringsärenden.


TILL VAD ANVÄNDS PERSONUPPGIFTERNA?

Nedan är en lista över vilka personuppgifter vi behandlar och för vilka ändamål dessa personuppgifter behandlas för:

• Personnummer används för att verifiera din ålder och din identitet samt i samband med beställning och upphämtning på vår e-handel. Vi använder även personnummer för identifikation av medlemskap och vid försäkringsärenden. Vi delar personnummer med EG Retail och AddRecord. Behandlingen av personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse av att säkerställa rätt identitet på våra kunder och medlemmar.


• Adress, namn, e-post, telefonnummer och personnummer används för behandling av dina köp online i syfte för att kunna leverera din beställning. Behandlingen av personuppgifter för detta ändamål är det avtal som gäller mellan oss och våra kunder.


• Dina kvitton för köp gjorda under det innevarande bonusåret sparas på "Mina sidor". Denna information delar vi med EG Retail och Viskan ETM. Behandlingen av personuppgifter för detta ändamål är rättslig förpliktelse, dvs. bokföringslagen.


• Köphistorik används för beräkning av bonussaldo, garantiärenden, reklamationer, returer, försäkringsärenden och vid segmentering av riktad postal och digital marknadsföring. Vi delar köphistorik med EG Retail, Viskan ETM, Google Analytics. Behandlingen av personuppgifter för dessa ändamål är vår avtalade skyldighet att erbjuda våra medlemmar bonusar enligt vid var tid gällande medlemsvillkor. I förhållande till garantiärenden, reklamationer, returer och försäkringsärenden är rättslig grund vårt berättigade intresse av att försvara oss mot rättsliga anspråk samt bevaka vår egen rätt gentemot kunder/medlemmar eller andra. Vad gäller behandling av personuppgifter för riktad postal och digital marknadsföring är rättslig grund vårt berättigade intresse av att rikta sådan marknadsföring mot tidigare kunder och våra medlemmar.


• Namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, kvittohistorik används för behandling av dina beställningar, leveranser och returer. Vi överför dessa uppgifter till EG Retail, Viskan ETM, City Mail, Postnord och Klarna. Ditt telefonnummer och e-post används vid sms-/e-postutskick när din beställning går att hämta. Rättslig grund är avtalet mellan oss och våra kunder.


• Dina kontaktuppgifter används för att besvara dina frågor till kundtjänst via e-post/telefon/chatt. Dessa uppgifter består av namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-post. Företag som behandlar uppgifterna är Viskan ETM och Klarna. Rättslig grund är vårt berättigade intresse av att tillhandahålla kundtjänst till våra kunder, medlemmar och andra.


• För hantering och administrering av försäkringar och försäkringsärenden används namn, adress, personnummer, telefonnummer, köphistorik och e-post. Vi delar dessa uppgifter med EG Retail och Solid AB. Rättslig grund är avtalet mellan oss och våra kunder.


• Namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-post används för hantering av tillgodokvitton. Rättslig grund för denna behandling är avtalet mellan oss och tillgodokvittots innehavare.


• Namn, telefonnummer, adress, köphistorik, e-post och personnummer används vid verkstadsärenden i syfte att identifiera kunden. Behandlingen av personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse av att identifiera våra kunder för att verifiera deras identitet.


• Namn, adress, e-post, telefonnummer, IP-adress, köphistorik, kön och ålder används för analys och segmentering av riktad postal och digital marknadsföring och onlineannonsering. Behandlingen av personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse av att marknadsföra oss själva och våra produkter.


• IP-adress används för att testa och förbättra våra system, tillhandahålla tjänster samt för att analysera och förbättra våra hemsidor. Vi delar dessa uppgifter med Google Analytics, Hello Retail och Viskan ETM. Behandlingen av personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse av att analysera användningen av våra tjänster i syfte att förbättra och utveckla detsamma.


• Personnummer, namn, köphistorik, IP-adress, adress och e-post används för att förhindra bedrägerier eller missbruk. Behandlingen av personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse av att utreda och försvara oss mot bedrägerier och missbruk.


• Namn, e-post, adress, ålder, kön, köphistorik och IP-adress används för digital marknadsföring såsom onlineannonsering och nyhetsbrev. Vi delar dessa uppgifter med EG Retail, APSIS, META, Sierra Wireless, Google Analytics. Behandlingen av personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse av att marknadsföra oss själva och våra tjänster.


HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi kommer inte att lagra dina personuppgifter under längre tid än vad som är tillåtet enligt lämplig dataskyddslagstiftning eller under en längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla våra skyldigheter mot dig. Vi kommer även lagra dina personuppgifter så länge vi är skyldiga enligt lag att bevara dina uppgifter. Därefter kommer vi att radera dina personuppgifter. Se separat vilka villkor för ändamål och lagringstid som gäller i Kundklubbarna för Guldfynd, Hallbergs Guld och Albrekts Guld.


Senast uppdaterad 2024-05-15.


MEDLEMSVILLKOR

Medlemskapet är kostnadsfritt och personligt och kan ej överlåtas. För att bli medlem måste du ha fyllt 16 år och vara folkbokförd i Sverige. Du anmäler dig i någon av våra butiker eller via våra webbshoppar Du har alltid rätt att säga upp ditt medlemskap utan uppsägningstid. Personer som inte är bosatta i Sverige eller har svenskt personnummer, kan anmäla sig till den svenska kundklubben i någon av våra fysiska butiker samt få utskick med erbjudanden via e-post. Har man inte svenskt personnummer kan man inte bli medlem eller göra köp på guldfynd.se, hallbergsguld.se eller albrektsguld.se eftersom där krävs svenskt personnummer. Tänk på att som medlem, som inte lämnat personnummer, kommer vi inte kunna uppdatera dina uppgifter, utan det måste du själv göra genom att mejla info@guldfynd.se, info@hallbergsguld.se och/eller info@albrektsguld.se.


Samtliga köp är bonusgrundande (med undantag för köp med rekvisition eller köp av presentkort). Bonus beräknas efter registrerade köp gjorda under kalenderår, d.v.s. från 1/1 till 31/12. Inför varje nytt år nollställs ditt bonussparande. Bonusen betalas ut under de första månaderna efter bonusperiodens slut i form av en insättning på medlemsnummer/personnummer. Bonusbeloppet kan användas vid ditt nästa köp i våra butiker. Bonusen gäller till och med den sista november, året efter intjänande året. Den kan ej inlösas mot kontanter eller presentkort.


INSAMLING OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER OCH KÖPINFORMATION

Iduna behandlar även dina personuppgifter i syfte att säkerställa vem du är, för att kunna kontakta dig och för att administrera dina köp så för att du kan få bonus. För ovan syfte samlar Iduna in namn, adress, mobilnummer, e-postadress, personnummer och köpinformation. Dina adressuppgifter uppdateras automatiskt från folkbokföringsregistret via behörig AddRecord. För oss är det viktigt att få en samlad bild av dig för att kunna ge dig allmänna och riktade erbjudanden och rabatter. I marknadsföringssyfte används inte köpinformation som är äldre än 36 månader. Vi kommunicerar med dig genom postala utskick, sms, e-post och onlineannonsering. Önskar du inte få information via en viss kanal kan du närhelst avregistrera dig via länken i varje utskick eller kontakta vår kundtjänst.


ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Iduna kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part, om detta inte är nödvändigt till följd av en lagstadgad skyldighet, eller om det är nödvändigt för de ändamål som anges nedan, t.ex. för att tillhandahålla våra tjänster till dig eller för analys av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål såsom riktad digital och postal annonsering. Observera att huvuddelen av all kommunikation från Iduna sker via e-post eller SMS. Se mer om hur vi hanterar personuppgifter i denna integritetspolicy.


Du kan när som helst kontakta Iduna och begära att dina personuppgifter rättas, tas bort eller för att återkalla dina samtycken. Du har även rätt att en gång per år begära information om vilka uppgifter om dig som vi behandlar.


SAMTYCKE TILL BEHANDLING

När du ansluter dig till en eller flera av kundklubbarna samtycker du till dessa villkor och du ger Iduna rätt att behandla dina personuppgifter och köpinformation i enlighet med dessa villkor. Du samtycker även till att ta emot direktmarknadsföring via e-post, sms och postalt samt reklam via onlineannonsering. Du har när som helst rätt att avsluta ditt medlemskap och återkalla dina samtycken.


AVTALSTID

Ditt medlemskap gäller under ett kalenderår och förlängs med ett kalenderår i taget. Guldfynd, Hallbergs Guld och Albrekts Guld förbehåller sig rätten att avsluta medlemskapet för de medlemmar som ej använt sitt medlemsnummer på tre år. Ovanstående koncept har även rätt att säga upp ditt medlemskap om de skulle besluta att upphöra med sina kundklubbar eller om du missbrukar ditt medlemskap.


VILLKORSÄNDRINGAR

Iduna förbehåller sig rätten att ändra medlemsvillkor med verkan från och med nästföljande kalendermånad. Ändringarna kommer att publiceras en månad före villkorsändringen träder i kraft. Aktuella villkor för respektive kundklubb finns tillgängliga på guldfynd.se , hallbergsguld.se och albrektsguld.se.


KONTAKT

Har du några frågor om kundklubbarna kontakta gärna respektive butik eller kundtjänst.

Klubb Guldfynd:

Telefonnummer: 0340-59 54 99

Adress: Iduna AB, 432 84 VARBERG

E-post: info@guldfynd.se

Club Hallbergs Guld:

Telefonnummer: 0340-59 54 97

Adress: Iduna AB, 432 84 VARBERG

E-post: info@hallbergsguld.se

Albrekts Guld Medlemsklubb:

Telefonnummer: 0340-59 54 98

Adress: Iduna AB, 432 84 VARBERG

E-post: info@albrektsguld.se


Senast uppdaterad 2022-11-23.


BETALNING

Som kund kan du betala din beställning via Klarna AB (”Klarna”), org.nr. 556737-0431, genom Klarna och de alternativ som där erbjuds: fakturabetalning, delbetalning, kontokortsbetalning och direktbetalning.


Någon kreditupplysning tas aldrig direkt i Klarna Betaltjänst utan vid behov, beroende av vilket betalningsalternativ du har valt. När du är identifierad får du information från Klarna vilka betalningsalternativ som är tillgängliga för just dig. Faktura är förvalt men du kan givetvis fritt välja något av de andra alternativen såsom direktbetalning via bank eller betalning med kort. Vilka alternativ du erbjuds kan variera från tid till annan.


Fakturorna skickas ut via e-post i samband med att ordern skickas från respektive koncepts e-handel. Fakturan gäller som kvitto på din order och i paketet skickas följesedel. Det fungerar som köpebevis (kvitto) tillsammans betald faktura.


Genom att ange eller efterfråga information i Klarna Betaltjänst godkänner du Idunas köpevillkor, denna integritetspolicy samt Klarna betaltjänsts användarvillkor och Klarnas användning av dina personuppgifter enligt vad som framgår i Klarnas användarvillkor, se följande länk: Klarnas villkor.


För mer information om Klarna Betaltjänst, använd följande kontaktuppgifter: telefon 08-120 120 10, info@klarna.se eller på Klarnas hemsida, klarna.se. Vid kontakt med Klarna använd kundnummer och personnummer.


ANALYSVERKTYG

Iduna använder endast Google Analytics som analysverktyg och detta gör vi för att förbättra din upplevelse av våra hemsidor. Inom ramen för vår användning av Google Analytics överför vi uppgifter till Google. Läs mer om hur Google Analytics hanterar dina personuppgifter här.


VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA UPPGIFTER?

Dina uppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. Däremot kan de komma att lämnas ut till tredje part om detta krävs för att tillhandahålla våra tjänster och för marknadsföringsändamål. T.ex. kan vi lämna ut personuppgifter till leverantörer för att hantera transport av dina beställda varor, analys av dina beställningar m.m. hos oss, samt för tryck, distribution av vår e-post, sms, postala utskick och onlineannonsering. Vi hämtar och uppdaterar, automatiskt, dina adressuppgifter via godkänd leverantör av folkbokföringsuppgifter. Vi använder oss endast av din folkbokförda adress.


Vi delar personuppgifter med AddRecord, APSIS, Docklin Digital, Google, HowCom, Meta, Parajett, Postnord, Svensk Direktreklam och Viskan för riktad digital och postal annonsering samt transport av beställningar och returer. Vi delar personuppgifter till Google Analytics i form av IP-adress, beteende på våra hemsidor, köphistorik, e-post i syfte att rikta digital annonsering via Google samt genomföra analyser av användningen av våra tjänster.


KUNDKLUBB

När du är medlem i Klubb Guldfynd, Club Hallbergs Guld och/eller Albrekts Guld Medlemsklubb gäller särskilda villkor för hur vi kommunicerar med dig och hur länge vi lagrar uppgifterna. Vänligen se de villkor som gäller för respektive kundklubb.


Laglig grund: Fullgöra vår del av avtalet i medlemskapet i klubben, t.ex. räkna fram bonus.


E-HANDEL

När du handlar via vår e-handel och inte är medlem i vår kundklubb, så kommer vi att använda dina personuppgifter för att fullgöra våra avtalade och lagstadgade skyldigheter gentemot dig. Vi kommer att använda ditt mobilnummer och din e-postadress för att kommunicera leveranstider m.m. Vi kommer även att skicka dig ett e-postmeddelande med ”Tack för ordern” och erbjuda dig möjligheten att vara med i någon av våra kundklubbar och där ta del av vissa förmåner. Vill du inte få vidare kommunikation från oss kan du antingen avregistrera dig direkt i e-postmeddelandet eller kontakta vår kundtjänst. Hör vi inget från dig kommer vi automatiskt sluta skicka erbjudanden och information till dig inom tre månader från det att du har fått din order.


Laglig grund: Fullgöra vår del i köpeavtalet eller, i förhållande till kommunikation angående medlemskap och andra förmåner/ erbjudanden, berättigat intresse.


REPARATIONER / VERKSTAD

Vid gravyr, reparation eller annan anledning som gör att vi tar emot dina smycken, lagrar vi dina uppgifter under 36 månader vilken är garantitiden för utfört arbete. Därefter kommer vi att radera dina personuppgifter om du inte är klubbmedlem.


Laglig grund: Fullgöra våra skyldigheter mot dig. För att kunna ge garanti behöver vi ha historiken om smycket för att kunna kontrollera att det är inom ramen för vår garantitid på 3 år.


KÖP AV GULD

Vi hanterar följande personuppgifter om dig vid köp av ditt guld: namn, personnummer, adress och telefonnummer. Det gör vi för att vi skall kunna skicka eventuellt tillgodokvitto och för annan kontakt i samband med försäljningen. Vi sparar uppgifterna i 10 år för att ha dem tillgängliga vid ett eventuellt polisärende. Därefter kommer vi att radera personuppgifterna om du inte är klubbmedlem.


Laglig grund: Fullgöra våra skyldigheter gentemot dig samt Rättslig grund, då vi måste spara uppgifterna i 10 år utifall rättsrådande myndighet önskar se uppgifterna.


”MINA SIDOR”

Mina sidor är kopplade till ditt medlemskap i vår kundklubb. Här finns uppgifter om namn, folkbokföringsadress, personnummer, dina samtycken till kommunikationskanal, digitala kvitton. ”Mina sidor” är aktiv så länge du är aktiv i klubben men har du varit inaktiv i mer än 36 månader kommer vi att stänga ned din sida och alla uppgifter kring köp m.m. kommer att gå förlorade.


Laglig grund: Fullgöra vår del av avtalet i medlemskapet i klubbarna, t.ex. för att du skall kunna se dina köp.


FÖRSÄKRINGAR

Vi samarbetar med Solid försäkringar www.solidab.se för att du skall kunna försäkra dina smycken. När vi skickar dina uppgifter till dem blir du automatiskt kund där och deras villkor gäller. Läs mer här (https://kund.solidab.se/fullstandiga_villkor).

Laglig grund: För att vi och Solid skall kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig.


VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?

Enligt GDPR har du vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. Vi har beskrivit vilka rättigheter du har och vad de innebär nedan.


• Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och i så fall få en kopia av dessa - ett så kallat registerutdrag - tillsammans med viss närmare information.


• Du har i vissa fall rätt att invända mot vår behandling av personuppgifter. Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning – något som för närvarande inte sker hos oss. Du har emellertid alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring.


• Du har rätt att begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas. Med begränsning menas att personuppgifterna markeras så att de i framtiden endast behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och då du begärt rättelse. I sådana fall kan vi behöva göra vissa egna kontroller innan vi rättar uppgifterna. I mellantiden fram till att våra kontroller är genomförda kommer behandlingen att begränsas.


• Den behandling som är grundad på ditt samtycke enligt vad som beskrivs ovan har du även rätt att närsomhelst återkalla ditt samtycke.


• Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade eller kompletterade. Notera att du som medlem kan ändra vissa uppgifter direkt på mina sidor.


• Du har rätt att få dina personuppgifter raderade (s.k. rätten att bli bortglömd), vilket dock inte är en absolut rättighet. Rätten gäller bara i det fall förutsättningarna enligt art. 17 i GDPR är uppfyllda, t.ex. om personuppgifterna i fråga inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller i det fall du återkallar ditt samtycke (om behandlingen i fråga sker med samtycke som rättslig grund).


• Du har också rätt att ta emot dina personuppgifter i maskinläsbar form och överföra data till en annan part som ansvarar för databehandling. Om du har samtyckt till att lämna dina personuppgifter till en personuppgiftsansvarig eller om du lämnat uppgifterna med anledning av ett avtal kan du begära att få ut uppgifterna. Förutom att begära att få ut uppgifterna kan du också begära att personuppgifterna ska överföras till en annan personuppgiftsansvarig, t.ex. ett annat företag om du vill använda deras tjänster istället. Notera dock att vi endast behöver överföra uppgifterna till ett annat företag om det är tekniskt genomförbart.


• Du kan när som helst välja att avregistrera dig helt från vår kundklubb genom att kontakta vår medlemsservice. Du kan när du vill avregistrera dig från marknadsföring genom att följa de avregistreringsinstruktioner som ges i de nyhetsbrev eller SMS som vi skickat till dig.


Har du frågor kring detta är du välkommen att höra av dig till oss. Vill du läsa mer om dataskyddsförordningen kan du göra det på www.imy.se. 


NIX-REGISTER

Skulle du inte vilja att vi kontaktar dig framöver så kan du välja att bli rensad från möjlighet att få utskick av oss i de fall vi köper adressuppgifter från externa offentliga register. Önskar du däremot att aldrig mer få information från oss behöver vi lagra ditt personnummer i ett s.k. NIX-register hos oss. Detta register används endast som exkluderingsregister och kommer aldrig att hanteras för annat ändamål. Vi kommer att lagra ditt personnummer i NIX-registret till dess du själv meddelar oss att du vill ha kommunikation från oss.


Laglig grund: Fullgöra vår skyldighet att inte kommunicera med dig samt intresseavvägning.


HUR SKYDDAR VI DINA UPPGIFTER?

Iduna vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs av obehörig personal. Samtliga transaktioner som genomförs på vår hemsida krypteras med SSL (Secure Socket Layer).

När vi kommunicerar med försäkringsbolag eller leverantör som behandlar personuppgifter på uppdrag av oss säkerställer vi alltid att kommunikationen är säker. Vi anlitar inga leverantörer eller samarbetspartners som inte följer gällande dataskyddslagstiftning.


KAMERABEVAKNING

För att garantera säkerheten och förebygga brott så bevakar vi våra butiker med hjälp av elektronisk utrustning och kameror. Det innebär att om du besöker våra butiker kan du komma att filmas av sådan utrustning. Vi använder sådana bilder för att kunna erbjuda en säkrare och tryggare miljö för dig som besökare, för våra anställda samt för att skydda vår egendom. Tillgången till bilderna är begränsad till behörig personal. Vi har skyltar där du informeras om att området är kamera bevakat, vi har också nödvändiga tillstånd för bevakningen och bilderna raderas från våra servers i enlighet med vad som föreskrivs i tillstånden.


LÄNKAR TILL ANDRA SIDOR

På vår hemsida kan det förekomma länkar till externa hemsidor. Dessa omfattas inte av denna policy. Iduna tar inget ansvar för dessa hemsidors integritetspolicy. Dessa länkar är endast avsedda att underlätta för dig. Iduna tar inte ansvarar för något innehåll som finns på eller tillhandahålls via sådana tredje parters webbplatser. Vi granskar, kontrollerar eller övervakar inte materialet på tredje parters webbplatser och vi garanterar inget beträffande innehåll, korrekthet eller legitimitet hos material på sådana tredje parters webbplatser. Om du använder tredje parters länkade webbplatser från den här webbplatsen gör du det på egen risk. Din användning av tredje parters webbplatser omfattas av användarvillkoren för respektive webbplats, inbegripet respektive webbplats sekretesspolicy.


PLUGIN

För att du skall vara trygg och känna dig säker gör vi löpande kontroller via Trygg E-handel. De hanterar inga personuppgifter om dig.


KONTAKT

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, vill rätta, radera eller om du vill portera dina uppgifter kontaktar du dso@iduna.se. När det gäller hantering av personuppgifter kan du även tala med Datainspektionen, datainspektionen.se, som är tillsynsmyndighet för denna hantering.

Iduna AB - Organisationsnummer: 556060–9058

Härdgatan 35

432 84 Varberg

Telefon: 0340-595 400

E-post: dso@iduna.se


Senast uppdaterad 2022-11-23.


Cookies

En cookie är data som skickas från våra webbplatser och lagras lokalt i din webbläsare medan du besöker våra hemsidor. När du besöker samma sidor igen så kan data som är sparad i cookien hämtas upp och notifiera webbplatsen om dina tidigare aktiviteter.

Vi använder cookies för att underlätta analyser av trafik på våra hemsidor och skapa en bättre användarupplevelse, det kan t.ex. innebära att vi sparar information om tidigare besök på våra hemsidor samt vilka sidor som har besökts. Vill du läsa mer om cookies kan du göra det här: http://www.allaboutcookies.org/.


När du besöker www.albrektsguld.se kommer du att få välja om du samtycker till användningen av cookies. Genom att godkänna användningen av cookies på vår hemsida, så godkänner du att vi samlar information om dina besök. Om du inte godkänner att vi använder cookies på det här sättet bör du ändra din webbläsares inställningar till att inte acceptera cookies. Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig. Läs mer under hjälpavsnittet som rör cookies i din webbläsare. Notera att om du inte godkänner cookies, så har du inte längre möjlighet att handla i vår webbshop.


Sociala medier

Iduna tar inte ansvar för Facebooks, Instagrams och Pinterests hantering av personuppgifter utan Iduna hänvisar till respektive kontos integritetspolicy.


https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience

https://www.facebook.com/business/news/updating-our-product-terms

https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy