Varukorg

Din varukorg är tom

Du har inga favoriter ännu.

FÖRSÄKRING


Vi på Albrekts Guld tycker det är viktigt för din egen säkerhet att du tecknar försäkringen. Den kompletterar din hemförsäkring och du får ersättning för förlust eller skada av ett kärt smycke eller klocka. Du kan köpa försäkring i alla våra fysiska butiker.


Har du en utbyggd hemförsäkring med så kallat drulletillägg för att gardera dig mot otursskada, stöld eller förlust är självrisken ofta hög - i normalfallet cirka 1 500 kr. Albrekts Gulds försäkring har en låg självrisk, bara 10 % av försäkringsvärdet, dock lägst 200 kr. Vid upprepade skadetillfällen höjs självrisken något.


En annan fördel är att eventuella skadeärenden handläggs enkelt och smidigt. Kontakta butiken där du tecknat försäkringen, så hjälper de dig.


Försäkringen täcker mycket men inte allt. Läs mer om aktsamhetskrav och undantag i försäkringsvillkoren (PDF) eller kontakta vår kundtjänst på 0340-59 54 98.


Albrekts Gulds försäkring ersätter kostnader för reparation eller ny vara upp till det försäkrade värde varan har. Om varan inte går att reparera ersätts du i första hand med motsvarande vara.


Försäkringsgivare är Solid Försäkring, org.nr SE516401848201, som står under Finansinspektionens tillsyn.


Vad kostar vår försäkring?


Anmäl skada

För att anmäla en skada så ska du vända dig till en av våra butiker. Vår personal tar emot din skadeanmälan direkt i butik.


Är ditt smycke förlorat eller stulet ska du först anmäla detta till polisen. Lämna sedan in din polisanmälan i pappersform till butiken i samband med att du gör din anmälan.


Om vi inte skulle komma överens

Om du inte är nöjd med ett beslut eller andra frågor som rör våra produkter och tjänster ber vi dig ta kontakt med oss. Vi tycker att det är av största vikt att höra din åsikt och att följa upp frågor som du är missnöjd med. Vi är givetvis beredda att ompröva ett beslut om t.ex. förutsättningar ändrat sig eller vi missförstått varandra.


Skicka ett skriftligt klagomål via e-post eller brev till klagomålsansvarig på Solid Försäkring.


Mail: klagomal@solidab.se


Adress:

Solid Försäkring,

Att: Klagomålsansvarig,

Box 220 68,

250 22 Helsingborg 


För ytterligare information, se villkoret.


Garanti och reklamationsrätt

Skador som täcks av vår garanti eller reklamationsrätten är inte försäkringsfall. Läs mer om reklamation här och om vår garanti här.


Klagomålsansvarig:

forsakring@iduna.se eller tel.nr. 0340-59 54 49.


Försäkringsvillkor och Faktablad för försäkringsprodukt

För- och efterköpsinformation IDU09 (PDF)

Faktablad för försäkringsprodukt (PDF)

Försäkringsvillkor IDU09 (PDF)


Ägarbyte

För att föra över försäkringen på någon annan så kontakta oss för mer information. Ni når oss på mail forsakring@iduna.se eller tel.nr. 0340-595 449.


Att teckna försäkring på smycke köpt via vår webbshop

I dagsläget så kan du inte teckna en försäkring via vår e-handel. Om du vill ha en försäkring till ditt smycke eller din klocka som du köpt via e-handeln så måste du vända dig till en av våra fysiska butiker. Du kan teckna en försäkring inom 30 dagar räknat från uthämtningsdagen.


Observera att smycket ska vara oanvänt vid tecknande av försäkring. Smycket, kvitto/orderbekräftelse och originalförpackning ska tas med samt att ev. plombering ska sitta kvar. Om det finns en skada på smycket har du ingen möjlighet att teckna en försäkring.


Kontakta oss

För frågor angående din försäkring, dina villkor (PDF) och aktuella skadeärenden så vänd dig till vår skadeavdelning på forsakring@iduna.se eller tel.nr. 0340-59 54 49.


Öppettider

Måndag: 09:00-11:00, 12:00-14:00

Tisdag: 09:00-11:00

Onsdag: stängt

Torsdag: 09:00-11:00

Fredag: 09:00-11:00