BETALNING & LEVERANS


Varukorgen är tom

Du har inga favoriter ännu.

För att förbättra din upplevelse på Albrekts guld använder vi cookies. Läs mer
OK

VÅR FÖRSÄKRING

Vi på Albrekts Guld tycker det är viktigt för din egen säkerhet att du tecknar försäkringen. Den kompletterar din hemförsäkring och du får ersättning för förlust eller skada av ett kärt smycke eller klocka. Du kan köpa försäkring i alla våra fysiska butiker.

 

Har du en utbyggd hemförsäkring med så kallat drulletillägg för att gardera dig mot otursskada, stöld eller förlust är självrisken ofta hög - i normalfallet cirka 1 500 kr. Albrekts Gulds försäkring har en låg självrisk, bara 10 % av försäkringsvärdet, dock lägst 200 kr. Vid upprepade skadetillfällen höjs självrisken något.

 

En annan fördel är att eventuella skadeärenden handläggs enkelt och smidigt. Kontakta butiken där du tecknat försäkringen, så hjälper de dig.

 

Försäkringen täcker mycket men inte allt. Läs mer om aktsamhetskrav och undantag i försäkringsvillkoren (PDF) eller kontakta vår kundtjänst på 0340-59 54 49.

 

Albrekts Gulds försäkring ersätter kostnader för reparation eller ny vara upp till det försäkrade värde varan har. Om varan inte går att reparera ersätts du i första hand med motsvarande vara.

 

Försäkringsgivare är Solid Försäkring, org.nr SE516401848201, som står under Finansinspektionens tillsyn.

 

Vad kostar vår försäkring?

Varans pris Premie vid nyförsäkring
1 år
Premie vid förlängning
1 år
494 - 999 67 67
1 000 - 1 499 77 77
1 500 - 1 999 97 97
2 000 - 3 499 147 147
3 500 - 4 999 217 217
5 000 - 9 999 367 367
10 000 - 19 999 697 697
20 000 - 29 999 997 997

 

Anmäl skada

För att anmäla en skada så ska du vända dig till en av våra butiker. Vår personal tar emot din skadeanmälan direkt i butik.

 

Är ditt smycke förlorat eller stulet ska du först anmäla detta till polisen. Lämna sedan in din polisanmälan i pappersform till butiken i samband med att du gör din anmälan.

 

Garanti och reklamationsrätt

 

Skador som täcks av vår garanti eller reklamationsrätten är inte försäkringsfall. Läs mer om reklamation här och om vår garanti här.

 

Klagomålsansvarig:

 

forsakring@iduna.se

 

Försäkringsvillkor och Faktablad för försäkringsprodukt

 

Försäkringsvillkor IDU09 (PDF)
Faktablad för försäkringsprodukt (PDF)

 

Ägarbyte

För att föra över försäkringen på någon annan så kontakta oss för mer information. Ni når oss på mail forsakring@iduna.se eller tel.nr. 0340-595 449.

 

Att teckna försäkring på smycke köpt via vår webbshop

I dagsläget så kan du inte teckna en försäkring via vår webbshop.

 

Om du vill ha en försäkring till ditt smycke eller din klocka som du köpt via webbshoppen så måste du vända dig till en av våra fysiska butiker. Du kan teckna en försäkring inom 30 dagar räknat från uthämtningsdagen.

 

Observera att smycket ska vara oanvänt vid tecknande av försäkring. Smycket, kvitto/orderbekräftelse och originalförpackning ska tas med samt att ev. plombering ska sitta kvar. Om det finns en skada på smycket har du ingen möjlighet att teckna en försäkring.

 

Kontakta oss

För frågor angående din försäkring, dina villkor (PDF) och aktuella skadeärenden så vänd dig till vår skadeavdelning på forsakring@iduna.se eller tel.nr. 0340-59 54 49