Du har inga favoriter ännu.

För att förbättra din upplevelse på Albrekts guld använder vi cookies. Läs mer

KIMBERLYPROCESSEN


Metaller och ädelstenar kan illegalt användas som betalningsmedel för att bl a finansiera krig och illegal verksamhet. För att stoppa den olagliga handeln har diamantindustrin, frivilligorganisationer, producent- och handelsländer inklusive EU tagit initiativ till ett kontrollsystem som reglerar den internationella handeln med rådiamanter. Detta initiativ kallas Kimberlyprocessen och innebär bl a att ett certifieringssystem måste följas för internationell handel med rådiamanter. Deltagande regeringar måste se till att varje sändning rådiamanter skickas i en säker behållare tillsammans med ett individuellt numrerat och statligt godkänt intyg om att diamanterna är konfliktfria. För tillfället har ett drygt 70-tal länder (inklusive EU:s medlemsstater) anslutit sig till Kimberlyprocessen.