Vård av diamanter

Diamant

Diamanten är ädelstenarnas konung. Den är uppskattad för sin förmåga att återspegla ljusreflexer och är världens hårdaste material, 10 på Mohs internationella hårdhetsskala för mineraler (10 är den högsta siffran). Diamanten finns i alla färger men den vanligaste är färglös och anses vara den finaste. Som kärleksgåva sägs diamanten symbolisera den eviga kärleken.

Diamantens 4C

Diamantens kvalitet bestäms utifrån fyra C, som står för Carat, Colour, Clarity och Cut. 

  • Carat, dvs ädelstensvikt, förkortas med c eller ct. 1.0 carat motsvarar 0,2 gram.
  • Colour, dvs färg, redogör för färgskalan enligt Skandinaviska Diamant Nomenklaturen (bedömningsskala). Färgen fastställs med hjälp av s k masterstenar under dagsljus.
  • Clarity, dvs klarhet, anger hur fri från inneslutningar diamanten är. Klarheten fastställs med lupp vid 10 gångers förstoring. Ju färre inneslutningar, som kolrester, gasfickor, desto högre kvalitet på stenen.
  • Cut, dvs slipning, redogör för stenens proportioner och symmetri. Slipningen graderas från Mindre bra till Mycket god.

Rubin

Rubinen är ett mineral som tillhör korundgruppen. Stenen förekommer endast i röda nyanser och den finaste färgen är duvblodsröd (klar röd med lite blått). Ju brunare rubinens färg blir, desto mindre värdefull är stenen. Rubinen sägs medföra rikedomar och skydda egendomar mot tjuvar.

Safir

Safiren är ett mineral som tillhör korundgruppen. Den har 9 på Mohs hårdhetsskala, diamanten är 30 gånger hårdare. Den dyrbaraste färgen är blåklintsblå men den finns även i alla andra färger utom röd (som är rubinens färg). Safiren sägs symbolisera sanning och trohet och finns ofta i vigsel- och alliansringar.

Smaragd

Smaragden är ett mineral som tillhör beryllgruppen och har 7,5-8 på Mohs hårdhetsskala. Stenen förekommer endast i gröna nyanser. Den finaste färgen är klart gnistrande gräsgrön. Smaragden sägs vara kärlekens och återfödelsens sten.