Varukorg

Din varukorg är tom

Du har inga favoriter ännu.

ETISKA FRÅGOR


Företagens samlade bidrag till bättre arbetsvillkor och en renare miljö i leveranskedjan.

Den internationalisering av tillverkning och handel av varor som skett under de senaste årtionden har inneburit att många av de produkter som vi säljer i våra butiker har tillverkats i andra delar av världen. Denna handel utgör ett av de viktigaste verktygen i arbetet att höja levnadsstandarden i dessa utvecklingsländer. Denna utveckling är därför positiv för världsekonomin i stort. Samtidigt har det inneburit att konsumenterna i västvärlden riktat allt större uppmärksamhet på frågor om etik, miljöhantering, mänskliga rättigheter och socialt ansvar i dessa länder. Det ställs därför höga krav på oss som importörer att arbeta för att acceptabla förhållanden och villkor råder hos de företag vi köper från. Vår koncern ser detta ansvar som en viktig del i vår verksamhet och tror att vi härigenom kan bidra till att levnadsstandarden i dessa länder höjs.