Våra medlemsregler

Dessa regler gäller för Albrekts Guld medlemsklubb.

  • Medlemskapet är kostnadsfritt första påbörjade kalenderår och även påföljande kalenderår. Därefter uppgår medlemsavgiften till 40 kr per påbörjat kalenderår. Avgiften avräknas mot din intjänade årsbonus. Albrekts Guld skickar inte ut något inbetalningskort. Medlemsavgiften dras endast från intjänad bonus.
  • Ålder: Du måste ha fyllt 16 år för att kunna bli medlem och är du under 18 år måste din målsman godkänna ditt medlemskap.
  • Ditt medlemskap är personligt och kan ej överlåtas.
  • Köp registreras med din legitimation (personnummer) eller ditt medlemsnummer.
  • Adressuppgifter: För att vara säker på att få information, erbjudanden och värdekuponger bör adressändring snarast anmälas till Svensk Adressändring. Då uppdateras din adress automatiskt förutsatt att du angivit ditt personnummer vid registreringstillfället. I annat fall anmäler du din adress till vår kundtjänst. Information, erbjudanden och värdekuponger skickas inte till adresser utanför Sverige. Du som flyttar utomlands bör därför uppge en adress i Sverige.
  • Bonus: Samtliga köp är bonusgrundande (med undantag för köp av presentkort). Bonus beräknas efter registrerade köp gjorda under kalenderår, d.v.s. från 1/1 till 31/12. Inför varje nytt år nollställs ditt bonussparande.
  • Bonusutbetalning: Bonusen betalas ut under de första månaderna efter bonusperioden i form av en insättning på medlemsnummer/personnummer. Bonusbeloppet kan användas vid ditt nästa köp i våra butiker. Bonuschecken gäller året ut. Den kan ej inlösas mot kontanter eller presentkort.
  • Albrekts Guld har rätt att spara information om dina köp. Du kan när som helst lämna medlemsklubben, allt som krävs är ett telefonsamtal till vår kundtjänst, tel. 0340-595 498. Det går även bra att mejla till info@albrektsguld.se. Albrekts Guld förbehåller sig rätten att spärra medlemskap om det missbrukas.
  • Giltighet: Ditt medlemskap gäller under ett kalenderår och förlängs med ett kalenderår i taget. Albrekts Guld förbehåller sig rätten att avsluta medlemskapet för de medlemmar som ej använt sitt medlemsnummer på tre år. Ändringar: Albrekts Guld förbehåller sig rätten att ändra medlemsreglerna med verkan från och med ett nästföljande kalenderår. Medlemsregler för nästföljande kalenderår finns alltid tillgängliga för dig i våra butiker från och med november varje år.

Behandling av personuppgifter: Genom att gå med i Albrekts Guld medlemsklubb samtycker du till att ditt personnummer används vid behandling enligt följande:

Du ger Iduna AB, 556060-9058, (där Albrekts Guld ingår) rätt att för marknadsföringsändamål (t.ex. postala utskick, sms, e-post) och för beräkning av din årsbonus behandla uppgifter som lämnas i ansökan eller som registreras när du använder ditt medlemsnummer.

Du kan skriva till Iduna AB, (som är personuppgiftsansvarig) 432 84 Varberg, och begära att dina personuppgifter rättas, tas bort eller anmäla att uppgifterna inte får användas i direktmarknadsföring. Du har även rätt att en gång per år begära information om vilka uppgifter om dig som vi behandlar.

Nya medlemsvillkor våren 2018

Med tanke på den framtida GDPR lagen som träder i kraft 25 maj 2018 så kommer vi att publicera våra nya medlemsvillkor under våren 2018 på vår hemsida.